Miercuri, 16 Ianuarie 2019

LA CRÂNGURILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE RĂMÂN ȘI ÎN 2018 LA NIVELUL LUI 2017

Taxele și impozitele locale nu se vor majora la nivelul U.A.T. Comuna Crângurile în 2018. Consiliul Local a aprobat menținerea acestora la nivelul anului 2017.

Pentru persoanele fizice și juridice se aprobă anularea creanțelor restante în  suma mai  mică sau egală cu 40 lei/rol fiscal aflate în sold la data de 31.12.2017, conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/20 15 privind Codul de procedura fiscală, modificată.

S-au aprobat totodată scutiri sau reduceri conform unor prevederidin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată, pentru:

1-Scutire pentru o perioad a de 4 ani pentru clădirile afectate de calamități naturale.

2-Reducere cu 50% a impozitu lui pentru clădirea folosită că domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare totale sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social.

3-Reducere cu 50% a impozitului pentru terenurile aflate în proprietatea  sau  coproprietatea persoanelor ale căror ven ituri lunare totale sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau î n exclusivitate din îndemn izatie de șomaj sau ajutor social.

Scutirile sau reducerile prevăzute urmând a se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative , conform Hotărârii de Consiliu Local adoptată la Crângurile.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Fapt divers

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan