Luni, 22 Octombrie 2018

Anunturi

Primaria Crangurile - Publicare Ghid PNDR si Lista zone eligibile

Primaria Crangurile - Publicare Ghid PNDR si Lista zone eligibile

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER DEBUTANT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER DEBUTANT

Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Direcția Managementul Proiectelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

- studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele do

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A PATRU FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A PATRU FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

-Consilier juridic clasa I, grad profesional principal, biroul administraţie publică locală;

-Inspector clasa I, grad profesional debutant, biroul contabilitate, achiziţii publice şi investiţii;

-Referent, clasa III, grad profesional principal, compartimentul relaţii cu publicul, secretariat şi resurse umane;

-Referent, clasa III, grad pro

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI PRODULEȘTI

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI PRODULEȘTI

Primăria Comunei Produlești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul Situaţii de Urgenţă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la

PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER DEBUTANT

PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER DEBUTANT

Primăria Comunei Tatarani, judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-cunoştinţe pen

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

Primăria orașului Titu, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

-muncitor necalificat - din cadrul Serviciul întreţinere locală, situaţii de urgenţă;

-referent IA - din cadrul Serviciului Cultură, Sport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Muncitor necalificat – din cadrul Serviciul întreţinere locală, situaţii de urgenţă: studii gener

Primaria Crangurile - Concurs asistent medical si ajutor bucatar

Primaria Crangurile - Concurs asistent medical si ajutor bucatar

PRIMĂRIA COMUNEI ULMI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI ULMI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PUBLIC

Primăria Comunei Ulmi, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator public.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- nivelul studiilor – superioare;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul – fără vechime.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

- 03 febru

PRIMĂRIA MOGOȘANI ÎNCHIRIAZĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ UN SPAȚIU PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI FARMACII

PRIMĂRIA MOGOȘANI ÎNCHIRIAZĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ UN SPAȚIU PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI FARMACII

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI PUBLICE 

1.1 Licitaţia publică va avea loc în data de 25.01.2016, la sediul Primăriei Comunei Mogoșani, județul Dâmbovița, ora 10:00. 

2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI ELEMENTE DE PREŢ: 

2.1. Obiectul închirierii este suprafața de 61.75 m ce se află în incinta Căminului Cultural Cojocaru, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale de farmacie. 

2.2. Preţul minim de pornire licitație pentru închiriere  este de 1.2 lei/mp fără TVA. Preţul va fi indexat anu

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE INSPECTOR

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE INSPECTOR

Primăria Comunei Petrești, Județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

1.Inspector clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Cadastru şi Urbanism;

2.Inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul contabilitate, achiziţii publice şi investiţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

- inspector clasa I, grad profesional debutan

POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

- asistent medical debutant (PL) – Secţia Obstetrică-Ginecologie;

- asistent medical debutant (PL) – Ambulatoriul Integrat;

- asistent medical debutant (PL) – Compartimentul Reumatologie;

- asistent medical debutant (PL) – Secţia Medicină Internă;

- infirmier debutant (G) – Ccompartimentul Neurologie;

- infirmier debutant

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DÂMBOVIȚA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DÂMBOVIȚA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

-consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul stare civilă;

-consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul stare civilă;

-consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de evidenţă a persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Primăria Comunei Mogoșani, județul Dâmbovița organizează concurs în zilele 24.12.2015, ora 10:00 - proba scrisă și în ziua de 28.12.2015, ora 14:00 – interviul și proba practică pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, pe perioadă determinată, de asistent medical comunitar, în cadrul Compartimentului de asistență medicală comunitară .

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului :

1. Studii : liceu sanitar cu echivalare școală postliceală sanitară /școală postliceală

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, ORGANIZAT LA POTLOGI

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, ORGANIZAT LA POTLOGI

Primăria comunei Potlogi, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–studii de specialitate în domeniul asistenţei medicale;

–certificat membru O.A.M.M.R;

–vechime în specialitate minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–18 decembrie 2015

Fapt divers

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan