Miercuri, 21 Martie 2018

Anunturi

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

Primăria comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița, organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție,  vacante:

1. Denumirea posturilor vacante din cadrul Compartimentului administrativ:

- muncitor calificat, buldoexcavatorist (1 post);

-muncitor calificat, cod COR 7 (grupa majora) (1 post).

2. Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia ro

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE

 

PRIMARIA TATARANI -CONVOCARE SEDINTA CONSILUL LOCAL

PRIMARIA TATARANI -CONVOCARE SEDINTA CONSILUL LOCAL

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere, pe perioadă nedeterminată- DIRECTOR EXECUTIV, Direcția Administrație Publică Locală și funcției publice vacante de execuție- REFERENT, clasa III, grad profesional DEBUTANT, Compartimentul relații cu publicul, secretariat, arhivă, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Titu, județul Dâmbovița.

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile art. 54 din Leg

ANUNȚ REPARTIZARE LOCURI PENTRU TÂRGUL ANUAL DE LA TITU

ANUNȚ REPARTIZARE LOCURI PENTRU TÂRGUL ANUAL DE LA TITU

Primăria Orașului Titu vă invită la Târgul anual care va avea loc în perioada 10-14 septembrie 2015. 

Repartizarea locurilor la Târg pentru comercianți se va face începând de marți 25 august 2015, ora 8:00, la Centrul pentru tineret, situat pe strada Gării, nr. 21.

Relații suplimentare se pot obține sunând la numărul de telefon  0245.651 095.

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII -CABINETE MEDICALE ÎN POLICLINICA TITU

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII -CABINETE MEDICALE ÎN POLICLINICA TITU

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicola

ANUNȚ PUBLIC DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE STRADA RUJA, SAT GHEBOIENI, COMUNA TĂTĂRANI

ANUNȚ PUBLIC DE LUARE A DECIZIEI DE ÎNCADRARE STRADA RUJA, SAT GHEBOIENI, COMUNA TĂTĂRANI

Comuna Tătărani, cu sediul în comuna Tătărani, sat Tătărani, județul Dâmbovița, titular al proiectului ”Modernizare străzi în sat Gheboieni, comuna Tătărani, str. Ruja- 475 m”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare străzi în sat Gheboieni, comuna Tătărani, str. Ruja- 475

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA RECRUTEAZĂ MUNCITORI PENTRU DOUĂ POSTURI VACANTE!

PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA RECRUTEAZĂ MUNCITORI PENTRU DOUĂ POSTURI VACANTE!

Primăria comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița, organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, a doua funcții contractuale de execuție  vacante:

1. Denumirea posturilor vacante din cadrul Compartimentului administrativ:

- muncitor calificat, buldoexcavatorist (1 post);

- muncitor calificat, cod 7549 (1 post).

2. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

2.1. Pentru funcţia de muncitor calificat, buldoexc

Primaria Tătărani - Anunț Concurs Șofer Microbuz

Primaria Tătărani - Anunț Concurs Șofer Microbuz

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI ANGAJEAZĂ PAZNIC! IATĂ CONDIȚIILE PARTICIPĂRII LA CONCURS!

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI ANGAJEAZĂ PAZNIC! IATĂ CONDIȚIILE PARTICIPĂRII LA CONCURS!

Primăria comunei Brănești organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura instituției până la data de 14.08.2015, inclusiv.

Concursul va avea loc în data de 17 august, ora 10:00, la sediul instituției.

Condiții de participare:

-studii medii generale

-să fie cetățean român și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani

-să fie apt medical și psihologic pentru exercitarea funcț

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 24.07.2015

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 24.07.2015

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PENTRU STRADA GHIGHIU

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PENTRU STRADA GHIGHIU

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL STRADA GHIGHIU, COMUNA MOGOȘANI, SAT MOGOȘANI”  propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Mogoșani, Ulița Ghighiu, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare şi

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PENTRU STRADA GRĂDINIȚA

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE PENTRU STRADA GRĂDINIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL STRADA GRĂDINIȚA, COMUNA MOGOȘANI, SAT COJOCARU ” propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Cojocaru, Ulița Grădinița, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

MOGOȘANI: ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ” MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL STRADA COTARIDE COMUNA MOGOȘANI, SAT MOGOȘANI ” propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Mogoșani, Ulița Cotaride, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare şi m

PRIMĂRIA COMUNEI RUNCU ANGAJEAZĂ ȘOFER PENTRU MICROBUZUL ȘCOLAR

PRIMĂRIA COMUNEI RUNCU ANGAJEAZĂ ȘOFER PENTRU MICROBUZUL ȘCOLAR

Primăria Comunei Runcu, Județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de şofer microbuz şcolar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

⦁ a) are cetățenia română, cetățenie a altor stat

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan