Miercuri, 16 Ianuarie 2019

Anunturi

PRIMĂRIA MOGOȘANI ÎNCHIRIAZĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ UN SPAȚIU PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI FARMACII

PRIMĂRIA MOGOȘANI ÎNCHIRIAZĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ UN SPAȚIU PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI FARMACII

1. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII LICITAŢIEI PUBLICE 

1.1 Licitaţia publică va avea loc în data de 25.01.2016, la sediul Primăriei Comunei Mogoșani, județul Dâmbovița, ora 10:00. 

2. OBIECTUL ÎNCHIRIERII ŞI ELEMENTE DE PREŢ: 

2.1. Obiectul închirierii este suprafața de 61.75 m ce se află în incinta Căminului Cultural Cojocaru, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale de farmacie. 

2.2. Preţul minim de pornire licitație pentru închiriere  este de 1.2 lei/mp fără TVA. Preţul va fi indexat anu

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE INSPECTOR

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE INSPECTOR

Primăria Comunei Petrești, Județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

1.Inspector clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Cadastru şi Urbanism;

2.Inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul contabilitate, achiziţii publice şi investiţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

- inspector clasa I, grad profesional debutan

POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

- asistent medical debutant (PL) – Secţia Obstetrică-Ginecologie;

- asistent medical debutant (PL) – Ambulatoriul Integrat;

- asistent medical debutant (PL) – Compartimentul Reumatologie;

- asistent medical debutant (PL) – Secţia Medicină Internă;

- infirmier debutant (G) – Ccompartimentul Neurologie;

- infirmier debutant

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DÂMBOVIȚA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DÂMBOVIȚA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

-consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul stare civilă;

-consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul stare civilă;

-consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul de evidenţă a persoanelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Primăria Comunei Mogoșani, județul Dâmbovița organizează concurs în zilele 24.12.2015, ora 10:00 - proba scrisă și în ziua de 28.12.2015, ora 14:00 – interviul și proba practică pentru ocuparea postului vacant de personal contractual, pe perioadă determinată, de asistent medical comunitar, în cadrul Compartimentului de asistență medicală comunitară .

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului :

1. Studii : liceu sanitar cu echivalare școală postliceală sanitară /școală postliceală

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, ORGANIZAT LA POTLOGI

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, ORGANIZAT LA POTLOGI

Primăria comunei Potlogi, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de asistent medical comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–studii de specialitate în domeniul asistenţei medicale;

–certificat membru O.A.M.M.R;

–vechime în specialitate minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–18 decembrie 2015

ANUNȚ PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ÎN INCINTĂ, ILUMINAT DECORATIV CĂMIN CULTURAL GHEBOIENI” DE CĂTRE A.P.M.

ANUNȚ PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ÎN INCINTĂ, ILUMINAT DECORATIV CĂMIN CULTURAL GHEBOIENI” DE CĂTRE A.P.M.

Primăria Tătărani, titular al proiectului ”Amenajare spații verzi, parcare în incintă, iluminat decorativ cămin cultural Gheboieni”, propus a fi amplasat în comuna Tătărani, satul Gheboieni, județul Dâmbovița anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, ”nu se supune evaluării impactului asupra mediului” pentru proiectul ”Amenajare spații verzi parcare în incintă, iluminat decorativ

U.A.T. FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ

U.A.T. FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ

U.A.T. Fieni, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățe

MOGOȘANI: ANUNȚ ÎNCADRARE PROIECT MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DE CĂTRE A.P.M. DÂMBOVIȚA

MOGOȘANI: ANUNȚ ÎNCADRARE PROIECT MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DE CĂTRE A.P.M. DÂMBOVIȚA

U.A.T. Mogoșani, cu sediul în comuna Mogoșani, județul Dâmbovița, titular al proiectului ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF BIROU CONTABILITATE, LA PETREȘTI

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF BIROU CONTABILITATE, LA PETREȘTI

În data de 17 și 21 decembrie 2015,  la sediul Primăriei Comunei Petrești se organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou contabilitate, achiziții publice și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

Condiţii de participare

-Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi com

TĂTĂRANI: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ȘI ILUMINAT DECORATIV

TĂTĂRANI: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ȘI ILUMINAT DECORATIV

Primăria Tătărani anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare spații verzi, parcare în incintă, iluminat decorativ cămin cultural Gheboieni”, propus a fi amplasat în comuna Tătărani, satul Gheboieni, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni până joi, între orele 09:00

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590 organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pic

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

Primăria Comunei Băleni, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Birou financiar- contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 20

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

Primăria Comunei Mogoșani anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Zăvoiu, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității de mediu A.P.M. Dâmbovița, str. Calea Ialomiței. nr. 1, județul Dâmbovița în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 și 16:00,  precum și la a

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Direcția Managementul Proiectelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vedere

Fapt divers

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan