Miercuri, 22 August 2018

Anunturi

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590 organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pic

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

Primăria Comunei Băleni, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Birou financiar- contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 20

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

Primăria Comunei Mogoșani anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Zăvoiu, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității de mediu A.P.M. Dâmbovița, str. Calea Ialomiței. nr. 1, județul Dâmbovița în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 și 16:00,  precum și la a

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Direcția Managementul Proiectelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vedere

LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR CABINETE MEDICALE, ORGANIZATĂ DE CONSILIUL LOCAL TITU

LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR CABINETE MEDICALE, ORGANIZATĂ DE CONSILIUL LOCAL TITU

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590 organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pic

CONSILIUL LOCAL TITU ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU COMERCIAL

CONSILIUL LOCAL TITU ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU COMERCIAL

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu,

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI TITU

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI TITU

Primăria orașului Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere pe perioadă nedeterminată de director executiv în cadrul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale menționate în art. 54 din Legea 188/1999.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției de director executiv:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.10.2015

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.10.2015

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

Având în vedere prevederile art. 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată,

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS: 

a) denumirea postului pentru care se organizează concur

U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

 U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Unitatea administrativ-teritorială Pucioasa, având în vedere prevederile Legii privind statutul funcționarilor publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcției publice de referent, clasa III, grad asistent- Compartiment juridic, urmărire debite, arhivă (perioadă nedeterminată).

Condiții de participare la concurs: studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime de minim șase luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, cunoștințe de o

COMUNA BRĂNEȘTI ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU

COMUNA BRĂNEȘTI ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU

Unitatea administrativ-teritorială Brănești organizează la sediul său licitație publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 50 mp, în data de 26.10.2015.

Spațiul este situat în clădirea fostei grădinițe, str. Principală, comuna Brănești.

Caietul de sarcini se poate achiziționa contra cost (30 lei) de la sediul U.A.T. Brănești, str. Principală, nr, 221, localitatea Brănești, tel/fax 0245 231 275, începând cu data de 12.10. 2015.

Informații suplimentare se pot

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER CLASA I

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER CLASA I

Primăria Mogoșani organizează examen de promovare în zilele de 02 și 04 noiembrie 2015 în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal în Compartimentul de relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșani, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a)să aibă cel puțin 3 ani

RÂU ALB: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL

RÂU ALB: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL

Consiliul Local Râu Alb din comuna Râu Alb, județul Dâmbovița anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna Râu Alb, județul Dâmbovița”, amplasat în comuna Râu Alb, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița și la sediul Primăriei Râu Alb, județul

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.09.2015

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.09.2015

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

DOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA

Primăria comunei Braniștea, cu sediul în comuna Braniștea, sat Braniștea nr. 1151, județ Dâmbovița, organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție,  vacante:

1. Denumirea posturilor vacante din cadrul Compartimentului administrativ:

- muncitor calificat, buldoexcavatorist (1 post);

-muncitor calificat, cod COR 7 (grupa majora) (1 post).

2. Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor, conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia ro

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan