Luni, 22 Octombrie 2018

Anunturi

ANUNȚ PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ÎN INCINTĂ, ILUMINAT DECORATIV CĂMIN CULTURAL GHEBOIENI” DE CĂTRE A.P.M.

ANUNȚ PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ÎN INCINTĂ, ILUMINAT DECORATIV CĂMIN CULTURAL GHEBOIENI” DE CĂTRE A.P.M.

Primăria Tătărani, titular al proiectului ”Amenajare spații verzi, parcare în incintă, iluminat decorativ cămin cultural Gheboieni”, propus a fi amplasat în comuna Tătărani, satul Gheboieni, județul Dâmbovița anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, ”nu se supune evaluării impactului asupra mediului” pentru proiectul ”Amenajare spații verzi parcare în incintă, iluminat decorativ

U.A.T. FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ

U.A.T. FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ

U.A.T. Fieni, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățe

MOGOȘANI: ANUNȚ ÎNCADRARE PROIECT MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DE CĂTRE A.P.M. DÂMBOVIȚA

MOGOȘANI: ANUNȚ ÎNCADRARE PROIECT MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DE CĂTRE A.P.M. DÂMBOVIȚA

U.A.T. Mogoșani, cu sediul în comuna Mogoșani, județul Dâmbovița, titular al proiectului ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF BIROU CONTABILITATE, LA PETREȘTI

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF BIROU CONTABILITATE, LA PETREȘTI

În data de 17 și 21 decembrie 2015,  la sediul Primăriei Comunei Petrești se organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou contabilitate, achiziții publice și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

Condiţii de participare

-Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi com

TĂTĂRANI: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ȘI ILUMINAT DECORATIV

TĂTĂRANI: ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU AMENAJARE SPAȚII VERZI, PARCARE ȘI ILUMINAT DECORATIV

Primăria Tătărani anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare spații verzi, parcare în incintă, iluminat decorativ cămin cultural Gheboieni”, propus a fi amplasat în comuna Tătărani, satul Gheboieni, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni până joi, între orele 09:00

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

MAI MULTE CABINETE MEDICALE DIN POLICLINICA TITU, SCOASE LA LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590 organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pic

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

POST DE INSPECTOR DEBUTANT VACANT, LA PRIMĂRIA COMUNEI BĂLENI

Primăria Comunei Băleni, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Birou financiar- contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 20

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

ANUNȚ SOLICITARE ACORD DE MEDIU PENTRU MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI

Primăria Comunei Mogoșani anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT ZĂVOIU, COMUNA MOGOȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Mogoșani, sat Zăvoiu, județul Dâmbovița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității de mediu A.P.M. Dâmbovița, str. Calea Ialomiței. nr. 1, județul Dâmbovița în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 și 16:00,  precum și la a

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

PRIMĂRIA TARGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE CONSILIER

Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) la Direcția Managementul Proiectelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vedere

LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR CABINETE MEDICALE, ORGANIZATĂ DE CONSILIUL LOCAL TITU

LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNOR CABINETE MEDICALE, ORGANIZATĂ DE CONSILIUL LOCAL TITU

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590 organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pic

CONSILIUL LOCAL TITU ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU COMERCIAL

CONSILIUL LOCAL TITU ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU COMERCIAL

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 68/2015, licitaţia publică pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 19, în suprafaţă de 18.84 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu,

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI TITU

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR EXECUTIV ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI TITU

Primăria orașului Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere pe perioadă nedeterminată de director executiv în cadrul Direcției Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale menționate în art. 54 din Legea 188/1999.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției de director executiv:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.10.2015

PRIMARIA CRÂNGURILE - ANUNȚ ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 30.10.2015

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

PRIMĂRIA MOGOȘANI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

Având în vedere prevederile art. 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice  actualizată,

PRIMĂRIA COMUNEI MOGOŞANI ORGANIZEAZĂ CONCURS: 

a) denumirea postului pentru care se organizează concur

U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

 U.A.T. PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE REFERENT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI JURIDIC

Unitatea administrativ-teritorială Pucioasa, având în vedere prevederile Legii privind statutul funcționarilor publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcției publice de referent, clasa III, grad asistent- Compartiment juridic, urmărire debite, arhivă (perioadă nedeterminată).

Condiții de participare la concurs: studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime de minim șase luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, cunoștințe de o

Fapt divers

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan