Luni, 22 Octombrie 2018

Anunturi

PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER SUPERIOR

PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER SUPERIOR

Primăria Oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad superior – Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, registru agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea

PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DEBUTANT

PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE INSPECTOR DEBUTANT

U.A.T. Oraș Fieni, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector debutant din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu, achiziţii publice, investiţii, administrarea domeniului public şi privat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţ

POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

POST VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii postliceale, specialitatea asistent medical;

-vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

-17

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT

Primăria Orașului Titu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului juridic.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-28

CINCI POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

CINCI POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1. Economist debutant – Birou Managementul Calităţii:

–diplomă studii superioare, concurs pentru ocuparea postului

2. Inginer debutant – Birou Managementul Calităţii:

–diplomă studii superioare, concurs pentru ocuparea postului

3. Consilier juridic I – Comp. Juridic:

–diplomă studii superioare, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitat

POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria oraşului Găeşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat în cadrul Sectorului Spaţii Verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii/generale; vechime: nu se solicită; abilităţi de lucru în echipă la curăţenia şi întreţinerea spaţiilor verzi, parcurilor şi zonelor verzi.

Concursul se va organiza conform calendarului urmă

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF SERVICIU SITUAȚII DE URGENȚĂ LA PRIMĂRIA TITU

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF SERVICIU SITUAȚII DE URGENȚĂ LA PRIMĂRIA TITU

Primăria Orașului Titu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de conducere vacantă, de şef serviciu, Serviciul Întreţinere Locală, Situaţii de Urgenţă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia român

CONCURS PENTRU POSTUL DE INSPECTOR SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA

CONCURS PENTRU POSTUL DE INSPECTOR SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad superior – Direcţia economică – Compartiment investiţii şi proiecte europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în ved

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei pu

PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria orașului Pucioasa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant - agent turism (2 posturi) în cadrul Centrului naţional de promovare turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările u

CONCURS PENTRU POSTUL DE AUDITOR SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

CONCURS PENTRU POSTUL DE AUDITOR SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor clasa I grad profesional superior la Compartiment audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesa

TREI POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA

TREI POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI PUCIOASA

Primăria Orașului Pucioasa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

2 posturi contractuale vacante de execuţie de inspector debutant (agent turism) în cadrul centrului naţional de promovare turistică: 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

-calificarea ca agent de turism, în vederea respectării prevederilor din

POST VACANT DE REFERENT LA PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI

POST VACANT DE REFERENT LA PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI

Primăria Comunei Tătărani, judeţul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă, de referent I – Compartiment Relaţii cu Publicul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tătărani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 201

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT

Primăria Comunei Potlogi, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de referent de specialitate, clasa II, debutant SSD – Compartimentul Mediu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocu

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONSILIER JURIDIC

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONSILIER JURIDIC

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei pu

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan