Duminica, 19 Mai 2019

Anunturi

POST VACANT DE REFERENT LA PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI

POST VACANT DE REFERENT LA PRIMĂRIA COMUNEI TĂTĂRANI

Primăria Comunei Tătărani, judeţul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă, de referent I – Compartiment Relaţii cu Publicul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tătărani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 201

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT

PRIMĂRIA COMUNEI POTLOGI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT DEBUTANT

Primăria Comunei Potlogi, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de referent de specialitate, clasa II, debutant SSD – Compartimentul Mediu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocu

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONSILIER JURIDIC

PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONSILIER JURIDIC

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei pu

PATRU POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

PATRU POSTURI VACANTE LA SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

Spitalul Orăşenesc Pucioasa, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1. Asistent medical debutant – secţia Medicină Internă:

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sau echivalenta ori diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997

2. Asistent medical debutant – Compartiment Neonatologie

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sau echivalenta ori diploma de studii postlic

PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU ANGAJEAZĂ MUNCITOR NECALIFICAT

PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU ANGAJEAZĂ MUNCITOR NECALIFICAT

Primăria Comunei Butimanu, judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii generale, fară vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

-15 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarul de înscriere la concurs va

NOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI! VEZI CONDIȚIILE DE ANGAJARE!

NOUĂ POSTURI VACANTE LA PRIMĂRIA ORAȘULUI FIENI! VEZI CONDIȚIILE DE ANGAJARE!

U.A.T. Oraș Fieni, județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitori necalificaţi din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului, mediu, achiziţii publice, investiţii, administrarea domeniului public şi privat.

Muncitor necalificat - 9 posturi

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-să fie absolvenţi de studii gimnaziale (10 cl

PRIMĂRIA RÂU ALB – LICITAŢIE PUBLICĂ 28.11.2016, PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL

PRIMĂRIA RÂU ALB – LICITAŢIE PUBLICĂ 28.11.2016, PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL

Consiliul Local Râu Alb, cu sediul în satul Râu Alb de Jos, comună Râu Alb, judeţul Dâmboviţa, organizează în dată de 28.11.2016, ora 10.00. la sediul primăriei Râu Alb din satul Râu Alb de Jos, comună Râu Alb, judeţul Dâmboviţa, licitaţie publică deschisă având că obiect:

“Închiriere a 30 mp din incinta Căminului Cultural pentru desfăşurarea activităţii de ajutorare reciprocă a pensionarilor”

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor vor depune până la dată de 25.11.2016, ora 14.00, document

 Primăria Comunei Şelaru organizează concurs pentru ocuparea postului de Administrator sala sport

 Primăria Comunei Şelaru organizează concurs pentru ocuparea postului de Administrator sala sport

Primăria Comunei Şelaru, Județul Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator sala sport – la Compartimentul Administrativ, în funcţie de execuție – perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română,

PRIMĂRIA CRANGURILE - CONVOCARE SEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 27.10.2016

PRIMĂRIA CRANGURILE - CONVOCARE SEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 27.10.2016

POST VACANT DE ȘEF BIROU LA PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI

POST VACANT DE ȘEF BIROU LA PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul contabilitate achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice n

POST VACANT DE CONSILIER SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

POST VACANT DE CONSILIER SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI GĂEȘTI

Primăria oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Buget Contabilitate Impozite şi Taxe, Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vedere

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ FUNCȚII PUBLICE VACANTE

Primăria orașului Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

Inspector, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului Cadastru;

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Urmărirea Comportării în Timp a Construcţiilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concu

PRIMĂRIA RÂU ALB - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

PRIMĂRIA RÂU ALB - ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

PRIMĂRIA TITU: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

PRIMĂRIA TITU: ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială oraș Titu, județul Dâmbovița anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. T 2/1 și T 2/3 începând cu data de 10.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei oraș Titu, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan