PRIMĂRIA RÂU ALB – LICITAŢIE PUBLICĂ 28.11.2016, PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL

Consiliul Local Râu Alb, cu sediul în satul Râu Alb de Jos, comună Râu Alb, judeţul Dâmboviţa, organizează în dată de 28.11.2016, ora 10.00. la sediul primăriei Râu Alb din satul Râu Alb de Jos, comună Râu Alb, judeţul Dâmboviţa, licitaţie publică deschisă având că obiect:

“Închiriere a 30 mp din incinta Căminului Cultural pentru desfăşurarea activităţii de ajutorare reciprocă a pensionarilor”

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor vor depune până la dată de 25.11.2016, ora 14.00, documentaţia de selecţie care va conţine în mod obligatoriu, următoarele documente:

-              Copie Act Constitutiv al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor;

-              Statutul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor;

-              Copie Certificat de înregistrare de la Registrul Comerţului + Cod C.A.E.N.

-              Cazier fiscal eliberat de Ministerul Finanţelor Publice – Original;

-              Oferta financiară – Original;

-              Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial;

-              Alte documente ce pot fi utile: cifra de afaceri, chirie minimă, etc;

Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în suma de 30 lei, cu o perioada de valabilitate de 30 de zile de la dată deschiderii ofertelor.

 

*NOTĂ: Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei Râu Alb, sau la telefon 0245.240.740