PRIMĂRIA COMUNEI PETREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE CONSILIER JURIDIC

Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice,

-vechime minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-19 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;

-21 decembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Petrești, județul Dâmbovița, telefon: 0245/730.084.