Vineri, 14 Decembrie 2018

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AUDITOR SUPERIOR LA PRIMĂRIA ORAȘULUI TITU

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor clasa I grad profesional superior la Compartiment audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

Cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-03 aprilie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;

-03 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Fapt divers

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan