COMUNA POIANA - CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL 09.01.2013