COMUNA POIANA - CONVOCARE ȘEDINȚĂ CONSILIU LOCAL - 11.04.2013