Luni, 20 Mai 2019

PRIMĂRIA MOGOȘANI - ANUNȚ CONCESIONARE PĂȘUNE

·  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: PRIMĂRIA MOGOŞANI, STRADA MORII NR 200, MOGOŞANI, judeţul DĂMBOVIŢA, telefon 0345505220, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

·  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 1.corp distinct pășune in suprafaţă totală de 126 ha ; 2.corp distinct pășune in suprafaţă totală de 70 ha ; 3.corp distinct pășune in suprafaţă totală de 8.77 ha ;

·  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Criteriile de validare dosare de licitaţie sunt prevăzute in documentaţia de atribuire.

·  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Mogoşani.

·  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretarul comunei Mogoşani

·  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: gratuit

·  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/04/2015, nu se mai emit clarificări dupa data de 10.04.2015 ora 12.00

·  4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi depuse in doua plicuri la Primăria Mogoşani.

·  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20/04/2015, la sediul Primăriei Mogoşani ora 09.00

·  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul Primăriei Mogoşani, judeţul DĂMBOVIŢA.

·  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun in 2 exemplare

·  5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20/04/2015, licitaţia se va desfăşura la data de 20.04.2015 orele 10.00

·  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3

·  7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31/03/2015, anunţul se va publica in data de 31.03.2015

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan