Duminica, 19 Mai 2019

Scoala Gimnaziala Ulmi a derulat al doilea flux de mobilitate participand la cursul internaţional de formare “Non formal for inclusion”

In perioada 19-26 aprilie 2018 Scoala Gimnaziala Ulmi a derulat al doilea flux de mobilitate participand la cursul internaţional de formare “Non formal for inclusion”, desfăşurat în Caldas da Raihna , Portugalia, prin intermediul programului Erasmus+, Acţiunea cheie KA1, School education staff mobility. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă, asigură formarea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene, schimbul de experienta, transferul de bune practici şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi dezvoltă competenţele de predare-învăţare ale profesorului. 

Cursul la care au participat cele doua cadre didactice a fost realizat de către asociaţia “Edu2Grow” din Portugalia în colaborare cu  Asociatia  Erasmus + International Courses -Dominou.  “Edu2Grow” este o organizaţie non-guvernamentală, un furnizor de educaţie a profesorilor în învăţământul preuniversitar experimentat din Portugalia ce face parte dintr-un consortiu informal de furnizori de formare international, organizand cursuri in mai multe tari europene.

Activitatea de formare a fost condusă de către practicieni cu experienţă în domeniul având ca baza dezvoltarea competentelor cadrelor didactice privind aplicarea activitatilor de educatie non-formala in contexte formale in vederea incurajarea incluziunii .

Participarea noastra la acest curs, ca reprezentanti al Scolii Gimnaziale Ulmi , ne-a oferit oportunitatea  de a ne  îmbunătăţi competenţele profesionale de a aplica tehnici, metode si mijloace de lucru in scopul unui management eficient al clasei de elevi si crearii unui mediu educational favorabil incluziunii scolare a elevilor cu oportunitati reduse-elevii cu CES si cei proveniti din medii vulnerabile

În cadrul acestui stagiu de formare au participat 20 de cadre didactice din 7 ţări europene, şi anume: România, Grecia, Polonia, Lituania, Letonia, Germania, Italia.

Participanţii din fiecare ţară au avut o şansă reală de a prezenta şi promova valorile culturale şi spirituale proprii, o reuşită personală, dar şi un impuls pentru colegii mei, de a accesa aceste tipuri de formare profesională. Beneficiile activităţii de formare s-au realizat pe mai multe planuri:

- Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături de specialişti din alte ţări;

- Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în cel european;

- Schimbul de idei şi de bune practici m-a ajutat să-mi îmbogăţesc şi diversific metodele de lucru, de organizare şi promovare a imaginii instituţiei din care fac parte;

- Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări;

- Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate (metode de predare şi evaluare, direcţii de cercetare)

- Perfecţionarea unei limbi străine;

- Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs;

Impactul pozitiv al acestui proiect asupra participanţilor se reflectă în dezvoltarea individuală a fiecărui participant din punct de vedere profesional şi social, aspect ce influenţează pozitiv activitatea instituţiei aplicante. În cadrul acestui curs , am avut  posibilitatea de a face schimb de experienţă internaţională şi de a coopera cu profesori din alte instituţii europene.

Dezvoltarea europeană realizată prin intermediul programului Erasmus+, va promova profesorii care nu au pregătiri şi experienţe anterioare şi nu numai.

Mulţumim pe această cale ANPCDEFP pentru promovarea acestor cursuri de formare ce asigură o aliniere a muncii profesorilor din România la standarde europene şi o deschidere către noi modele ale activităţii educaţionale.

Prof. Folea Madalina si Andrei Adela

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan