Vineri, 14 Decembrie 2018

Primăria Târgovişte primeşte dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire!

Primăria Tâgovişte primeşte, în această perioadă, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (Calea Domnească nr. 216 - lângă Mănăstirea Stelea), dosarele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi sau energie electrică - în situaţia în care nu se beneficiază de alte forme de încălzire şi numai în urma unei anchete sociale, precizează primarul Cristian Daniel Stan. Venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 615 lei.

Dosarele trebuie să cuprindă:

- Documente din care să rezulte componența familiei (copii BI/CI, certificate de naștere și de căsătorie);

- Documente din care să rezulte veniturile NETE (adeverință de salariat cu venitul net) realizate în luna anterioară depunerii cererii (cupoane de pensie, adeverință de salariat, indemnizație de somaj, indemnizație pentru creștere copil, stimulent de inserție, plasament, acte doveditoare privind alte venituri);

- Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicletă.

"Cuantumul ajutorului diferă în funcţie de venituri şi se aplică aceleaşi reguli ca şi în anii trecuţi cu privire la excluderea persoanelor care deţin imobile în afara locuinţei de domiciliu, terenuri intravilane mai mari de 1.000 mp în urban şi 2.000 mp în rural, automobile cu o vechime mai mică de 10 ani etc. Termenul de depunere a dosarelor este 20 noiembrie, pentru tot sezonul rece şi, apoi, până pe 20 ale fiecărei luni - pentru perioada următoare", explică primarul Cristian Daniel Stan.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile - aflate în stare de funcţionare

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri /animale şi/sau păsări

1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

IMPORTANT! Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Adaugă comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Fapt divers

Social

INSTANTLY AGELESS, Cafea gano, ganoderma, Produse Life care, Krauter, vivasan